Planul ROMAQUA GROUP S.A. pentru diminuarea risipei alimentare

Risipa alimentară pune presiune pe resursele naturale limitate ale planetei și are, de asemenea, consecințe economice și sociale grave. Angajamentul Romaqua Group SA pentru prevenirea si reducerea risipei de alimente vine in intampinarea asigurarii îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate la nivel european şi internaţional de către România, în ceea ce priveşte prevenirea şi…


Citește mai mult

ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2023 DE CATRE ROMAQUA GROUP SA

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024, ROMAQUA GROUP SA anunta plata dividendelor aferente anului 2023 incepand cu data de 07.05.2024, catre actionarii ROMAQUA GROUP SA inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare 26.04.2024. Plata se va face pe baza de cerere depusa de catre actionar sau imputernicit (pe baza de procura notariala), in…


Citește mai mult

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 26.04.2024, ora 08.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al…


Citește mai mult

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08.03.2024, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al ROMAQUA…


Citește mai mult

ANUNT

ROMAQUA GROUP SA BORSEC – Sucursala Stânceni, titular al proiectului “Executare foraj hidrogeologic, perimetru de exploatare Ciobotani, județul Mureș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru…


Citește mai mult

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 24.10.2023, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea   ORDINE DE……


Citește mai mult

PUNCT DE VEDERE

Ca urmare a numeroaselor mesaje recepționate direct, precum și a celor transmise prin rețelele de socializare Romaqua Group are obligația, pentru corecta informare a consumatorilor, de a formula următorul PUNCT DE VEDERE Înțelegem pe deplin și suntem în acord cu reacțiile consumatorilor care, deși conștienți și dornici de necesitatea protejării mediului înconjurător, ne-au semnalat faptul că…


Citește mai mult

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08.08.2023, ora 10.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea   ORDINE DE ZI:…


Citește mai mult

ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2022 DE CATRE ROMAQUA GROUP SA

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.05.2023, ROMAQUA GROUP SA anunta plata dividendelor aferente anului 2022 incepand cu data de 15.05.2023, catre actionarii ROMAQUA GROUP SA inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare 09.05.2023. Plata se va face pe baza de cerere depusa de catre actionar sau imputernicit (pe baza de procura notariala), in…


Citește mai mult

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 09.05.2023, ora 10.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea   ORDINE DE ZI: Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al…


Citește mai mult