Hotararea AGEA 08.08.2017

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR ROMAQUA GROUP SA

Din data de 08.08.2017

Nr. 04/08.08.2017

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAQUA GROUP SA, societate de drept roman, cu sediul social in Or. Borsec, str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului Harghita cu nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convocata potrivit Convocatorului publicat in Monitorul Oficial din Romania, Partea a IV-a, nr. 2274/30.06.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 30.06.2017, s-a intrunit in mod valabil la data de 08.08.2017, la ora 12.30 AM la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat, in prezenta actionarilor care reprezinta 91,60% din total actiuni.

Dupa ce lucrarile sedintei au fost declarate deschise, iar secretarul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost ales, s-a prezentat si s-a aprobat ordinea de zi a adunarii, potrivit prevederilor din convocator, cele doua puncte ale ordinei de zi fiind supuse dezbaterilor.

In urma exprimarii voturilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarea hotarare:

 

  1. Se aproba dizolvarea societatii MAGNUM GROUP SA, inmatriculata cu nr. J40/6797/1998, CUI RO11704435, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Bucurestii Noi 52, sector 1, la care ROMAQUA GROUP SA este actionar majoritar.
  2. Se aproba notificarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului pentru a aduce la zi varsamintele sociale la capitalul social al Romaqua Group SA, respectiv pentru a varsa aportul in numerar in suma de 151.674,26 lei, echivalentul suprafetei de teren situate in Toplita, Strada Sportivilor, jud. Harghita, suprafata adusa de catre AAAS ca aport in natura la capitalul social al societatii, urmare a pierderii dreptului de proprietate asupra terenului sus-mentionat prin sentinta civila nr. 1098/09.12.2009 a Judecatoriei Toplita si obligarii AAAS la plata sumei de 151.674,26 lei cu titlu de despagubiri, reprezentand contravaloarea terenului pierdut prin sentinta civila nr. 6557/15.05.2012 a Tribunalului Bucuresti – sectia a VI-a Civila. 

 

 

PRESEDINTELE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Octavian Cretu

 

 

 

 

SECRETARUL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Mirela Popovici