CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 25.01.2023, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea participarii Romaqua Group SA, in calitate de actionar, cu un procent de 1%, la capitalul social al ECONNECTION SA, societate in curs de infiintare.
  2. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 26.01.2023, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al

ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 25.12.2022.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.