CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 24.10.2023, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea actualizarii in Actul Constitutiv a structurii actionariatului Romaqua Group SA, in conformitate cu ultimele transferuri de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii.
  2. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 25.10.2023, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 24.09.2023.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.