Convocator 09.11.2017

 

CONVOCATOR

 

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, C.U.I. RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, pe data de 11.12.2017, ora 08.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii ROMAQUA GROUP SA cu echivalentul actiunilor detinute de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si pierderea calitatii de actionar de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
  2. Aprobarea majorarii aportului ROMAQUA GROUP SA la capitalul social al ROMAQUA PREST SA cu valoarea investitiei financiare in suma totala de 5.451.980 lei, din care :
  • Aport in natura in suma de 3.741.159,66 lei + 710.820,34 lei (TVA), reprezentand valoarea lucrarilor efectuate pentru reabilitarea retelei de apa si canalizare a orasului Borsec, judetul Harghita,
  • Aport in numerar, subscris, in suma de 1.000.000 lei, reprezentand valoarea necesara pentru realizarea programului de reabilitare a retelei de apa si canalizare a orasului Borsec, judetul Harghita, contractat pe urmatorii doi ani.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 01.12.2017.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 12.12.2017, la ora 09.00, la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.