Convocator 05.04.2018

 

CONVOCATOR

 

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, pe data de 15.05.2018, ora 11.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al board-ului director pentru exercitiul financiar 2017;
  2. Aprobarea raportul de audit al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2017;
  3. Aprobarea situatiilor financiare cuprinse in Raportarea Financiara pentru exercitiul financiar 2017;
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017,
  5. Aprobarea BVC-ului pentru anul 2018;
  6. Aprobarea repartizarii profitului si stabilirea dividendului per actiune;
  7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa dobandeasca imobile, instalatii, utilaje, echipamente si, in general, bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarii societatii, de o valoare ce depaseste jumatate din capitalul social, pe durata de un an de la data aprobarii,
  8. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, de a contracta credite si de a constitui garantii, cu bancile comerciale si societatile de leasing, pe durata de un an de la data aprobarii,
  9. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 16.05.2018, la ora 09.00, la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 15.04.2018.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.