Convocarea AGEA conform prevederilor art. 117² din Legea 31/1990

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, C.U.I. RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, pe data de 08.08.2017, ora 12.30 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea dizolvarii societatii MAGNUM GROUP SA, inmatriculata cu nr. J40/6797/1998, CUI 11704435, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Bucurestii Noi 52, sector 1.
  2. Aprobarea notificarii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului pentru a aduce la zi varsamintele sociale la capitalul social al Romaqua Group SA, respectiv pentru a varsa aportul in numerar in suma de 151.674,26 lei, echivalentul suprafetei de teren situate in Toplita, Strada Sportivilor, jud. Harghita, suprafata adusa de catre AAAS ca aport in natura la capitalul social al societatii, urmare a pierderii dreptului de proprietate asupra terenului sus-mentionat prin sentinta civila nr. 1098/09.12.2009 a Judecatoriei Toplita si obligarii AAAS la plata sumei de 151.674,26 lei cu titlu de despagubiri, reprezentand contravaloarea terenului pierdut prin sentinta civila nr. 6557/15.05.2012 a Tribunalului Bucuresti – sectia a VI-a Civila.
  3. Diverse.

 

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 01.07.2017.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 09.08.2017, la ora 09.30, la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.