Anunţ public

privind solicitarea de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/ 20.03.2013 actualizata la data de 04.10.2017 care va fi depusa la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba lulia str. Lalelelor nr.7B, de catre ROMAQUA GROUP SA – Sucursala Sebes, pentru Fabricarea berii si producerea de bauturi racoritoare nealcoo/ice cu amplasamentul in localitatea Lancram DN1, zona Sirini, km 372, judetul Alba.

Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale la punctele: 6.4. b Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare din:

(ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 to de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de eel mull 90 de zile consecutive pe an.

Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta.

lnformatiile privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/ 20.03.2013 actualizata la data de 04.10.2017 se pot obtine de la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic de luni – joi, Tntre orele 9-14 i vineri intre orele 9-13.

Observatiile, sugestiile i propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro pana la data de 20.12.2022 (30 de zile de la publicarea primului anunt).

Director,

Ing. Ioan Păun

Manager adj. tehnic,

ing. Marius Zlăgnean