ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2022 DE CATRE ROMAQUA GROUP SA

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.05.2023, ROMAQUA GROUP SA anunta plata dividendelor aferente anului 2022 incepand cu data de 15.05.2023, catre actionarii ROMAQUA GROUP SA inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare 09.05.2023.

Plata se va face pe baza de cerere depusa de catre actionar sau imputernicit (pe baza de procura notariala), in atentia Departamentului RU-Actionariat din cadrul societatii. Cererea va fi insotita de actul de identitate. Mostenitorii actionarilor decedati, pentru a putea beneficia de dividende, sunt obligati sa prezinte certificatul de mostenitor. Toate documentele se vor trimite online, pe una dintre adresele de email: lili.baicea@romaqua.ro, ioan.ungureanu@romaqua.ro, popovici.borsec@romaqua.ro, office@romaqua.ro.

Plata se va face, de regula, in cont bancar, situatie in care actionarul/imputernicitul este rugat sa prezinte un extras de cont bancar cu IBAN-ul corespunzator.

Plata dividendelor se va face numerar, numai cu titlu de exceptie, la sediile societatii din:

  • Borsec, Strada Carpati 46, judetul Harghita, tel. 0266/337.425, interior 115;
  • Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, tel. 021/667.32.40, interior 127.

 

Presedintele Consiliului de Administratie