ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2020 DE CATRE ROMAQUA GROUP SA

Urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 11.05.2021, ROMAQUA GROUP SA anunta plata dividendelor aferente anului 2020 incepand cu data de 17.05.2021, catre actionarii ROMAQUA GROUP SA inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare 11.04.2021.

In vederea respectarii masurilor de protectie in contextul pandemiei de coronavirus, plata se va face, de regula, in cont bancar, situatie in care actionarul/imputernicitul este rugat sa prezinte un extras de cont bancar cu IBAN-ul corespunzator.

Plata dividendelor se va face, cu titlu de exceptie, respectand toate masurile de protectie impuse de autoritati, numerar, la sediile societatii din:

  • Borsec, Strada Carpati 46, judetul Harghita, tel. 0266/337.505, 0266/337.425;
  • Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, tel. 021/668.75.12, 021/667.34.92.

Plata se va face pe baza de cerere depusa de catre actionar sau imputernicit (pe baza de procura notariala), in atentia Departamentului RU-Actionariat din cadrul societatii. Cererea va fi insotita de actul de identitate. Mostenitorii actionarilor decedati, pentru a putea beneficia de dividende, sunt obligati sa prezinte certificatul de mostenitor. Toate documentele se vor trimite online, pe una dintre adresele de email: lili.baicea@romaqua.ro, ioan.ungureanu@romaqua.ro, office@romaqua.ro.

Pentru orice fel de informatii suplimentare referitoare la plata dividendelor, actionarii (imputernicitii) se pot adresa la numerele de telefon mentionate.

 

Presedintele Consiliului de Administratie