PUNCT DE VEDERE

Ca urmare a numeroaselor mesaje recepționate direct, precum și a celor transmise prin rețelele de socializare Romaqua Group are obligația, pentru corecta informare a consumatorilor, de a formula următorul

PUNCT DE VEDERE

Înțelegem pe deplin și suntem în acord cu reacțiile consumatorilor care, deși conștienți și dornici de necesitatea protejării mediului înconjurător, ne-au semnalat faptul că noul dop nedetașabil îngreunează, de fapt, acest demers și creează un disconfort în momentul consumului.

Precizăm că soluția dopului nedetașabil nu a fost un demers efectuat de către îmbuteliatori, ci a fost impusă prin Directiva UE 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, cunoscută ca Directiva SUP (Single Use Plastic), directivă ce impune ca dopurile să rămână atașate de sticlă.

Mai arătăm faptul că, atât prin patronatul apelor minerale, APEMIN, cât și prin punctele de vedere prezentate și susținute în cadrul patronatului european al apelor minerale, am combătut proiectul de directivă care impunea această obligativitate, arătând ineficiența ei, precum și efectul contrar în privința protejării mediului.

Precizăm, de asemenea, faptul că noul sistem impus nu reprezintă o soluție benefică pentru mediu, pentru consumatori și nici pentru îmbuteliatori deoarece:

  • este un dop mai greu, astfel că se introduce pe piață o cantitate mai mare dintr-un tip de plastic diferit față de PET, plastic care necesită o reciclare separată. Informăm publicul și asupra faptului că, anterior, Romaqua Group a făcut investiții importante în tehnologie de ultimă generație tocmai pentru a scădea greutatea dopului, în scopul de a reduce cantitatea de plastic ce poate ajunge în mediul înconjurător. Acum constatăm că, în urma unei decizii strict politice, decizie adoptată  fără a ține seama de poziția producătorilor sau a patronatelor din domeniu, investițiile efectuate au fost inutile;
  • noul tip de top creează un disconfort pentru consumatori;
  • noua tehnologie necesară dopului nedetașabil creează dificultăți suplimentare în procesul tehnologic și sporește consumul de energie;
  • implementarea acestui tip de dop a presupus și presupune costuri suplimentare, iar retehnologizarea necesită folosirea de utilaje a căror producție lasă o amprentă de carbon mai mare asupra mediului.

Cu toate acestea, Romaqua Group, deși a efectuat toate demersurile  posibile anterior adoptării deciziei, este obligată a transpune Directiva UE 904/2019 în practică. În caz contrar, sancțiunile prevăzute de către directivă sunt drastice.

Deși a făcut investițiile necesare pentru a se alinia acestei directive, compania noastră ține întotdeauna cont de preocupările și grijile consumatorilor, fapt pentru care va continua, bazându-se și pe semnalele primite de la consumatori, să prezinte decidenților de la nivelul Uniunii Europene punctul de vedere mai sus exprimat.

În același timp, menționăm faptul că Romaqua Group a ales, din grijă pentru consumatori, soluția tehnică care creează cel mai mic disconfort posibil în deschiderea și utilizarea sticlei cu dop nedetașabil.

Din păcate, în acest moment ne aflăm în situația dificilă în care, deși suntem în asentimentul consumatorilor, trebuie să respectăm legile europene!