CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A., inmatriculata sub cod EUID ROONRC.J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, la data de 13.08.2019, ora 11.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
  2. Aprobarea raportului de audit consolidat al auditorului extern pentru exercitiul financiar 2018;
  3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2018.
  4. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 14.08.2019, la ora 09.00, la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al

ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 13.07.2019.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.