CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, C.U.I. RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, la data de 09.12.2019, ora 09.00 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Aprobarea desfiintarii Sucursalei COMCHIM Ploiesti, inmatriculata cu nr. J29/879/1995, cu sediul in Ploiesti, Strada Depozitelor nr. 4, judetul Prahova.
  2. Aprobarea revocarii dlui. Gabriel Becheru din calitatea de auditor intern al Romaqua Group SA.
  3. Aprobarea actualizarii Structurii Actionariatului ROMAQUA GROUP SA in conformitate cu inregistrarile din Registrul Actionarilor.
  4. Diverse.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 15.11.2019.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 10.12.2019, la ora 09.00, la sediul din Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.