CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Sebes, localitatea Lancram, DN1 Km 372, judetul Alba, la data de 10.03.2020, ora 12.30 cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. pentru un mandat de 4 ani si aprobarea contractelor de administrare;
  2. Alegerea Directorilor Executivi ai ROMAQUA GROUP S.A. pentru un mandat de 4 ani si aprobarea contractelor de mandat;
  3. Diverse.

 

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 11.03.2020, la ora 09.00, la sediul din Sebes, localitatea Lancram, DN1 Km 372, judetul Alba, cu aceeasi ordine de zi.