Anunt privind plata dividendelor aferente anului 2017

ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2017

DE CATRE ROMAQUA GROUP SA

Urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.05.2018, ROMAQUA GROUP SA anunta plata dividendelor aferente anului 2017 incepand cu data de 17.05.2018, catre actionarii ROMAQUA GROUP SA inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare 15.04.2018.

Plata dividendelor se va face la sediile societatii din:

  • Borsec, Strada Carpati 46, judetul Harghita, tel. 0266/337.505, 0266/337.425;
  • Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi 52, sector 1, tel. 021/668.75.12, 021/667.32.90;
  • Lancram, DN1, km. 372, FN, jud. Alba, tel. 0741.819.770;
  • Busteni, strada Piatra Arsa nr.1, jud. Prahova, tel. 0244/320.235.

Plata se va face pe baza de cerere depusa in momentul prezentarii la unul dintre sediile mentionate, de catre actionar sau imputernicit (pe baza de procura notariala), in atentia Departamentul RU-Actionariat din cadrul societatii. Cererea va fi insotita de actul de identitate. Mostenitorii actionarilor decedati, pentru a putea beneficia de dividende, sunt obligati sa prezinte certificatul de mostenitor.

Plata sumelor mai mari de 5.000 lei se va face numai in cont bancar, situatie in care actionarul/imputernicitul este rugat sa prezinte un extras de cont bancar cu IBAN-ul corespunzator.

Pentru orice fel de informatii suplimentare referitoare la plata dividendelor, actionarii (imputernicitii) se pot adresa la numerele de telefon mentionate.

 

Presedintele Consiliului de Administratie