Borsec, cel mai puternic brand românesc


Borsec este, din nou, cel mai puternic brand autohton, potrivit Topului 100 al celor mai puternice branduri româneşti, lansat de Biz împreună cu compania de cercetare Unlock Market Research. Borsec este campioana brandurilor româneşti ocupând prima poziţie în top, o marcă iubită, aproape de consumatori.

BrandRo, topul “100 cele mai puternice branduri româneşti”, aflat la cea de a opta ediție, măsoară “puterea” mărcilor româneşti din perspectiva investiţiei de încredere şi afectivitate care le este acordată de către consumatori, fără a lua în calcul indici financiari și comerciali.

Studiul are la bază 1.000 de interviuri online şi este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, împărţire pe sex şi vârstă a populaţiei între 18 şi 55 de ani.

Peste 215 ani de prestigiu


Apa minerală naturală Borsec este, înainte de toate, o sărbatoare în sine. O sărbătoare a tinereţii perpetue, a sănătății, vitalității şi energiei nestăvilite. A tinereții, pentru că te ajută, datorită efervescentei sale persistente şi amuzante, să te menții tânăr şi vesel. A sănătății, pentru că sunt deja renumite proprietățile terapeutice ale izvoarelor Borsec. A vitalității şi energiei pentru că, s-a dovedit, numai apa minerală poate să te încarce de energie benefică, generând un dinamism debordant.

Regina apelor minerale, colecționară de inimi și titluri


“Medalia de Merit” Târgul Internațional de la Viena, 1873

“Diploma de Onoare” Expoziția de la Trieste, 1876

“Diploma de Onoare” Expoziţia Mondială de la Paris, 1878

“Medalia de Aur” Expoziția Internațională de la Pozman, 2004

“Cea mai bună apă minerală din lume“ Berkeley Springs, SUA 2004

“Medalia de Aur Specială” Selecția Mondială a Calității de la Bruxelles, 2005

1873

“Medalia de Merit”, Târgul Internațional de la Viena;
“Medalia de Aur” și titlul “Regina Apelor Minerale” acordate de Împăratul Franz Josef;

1876

”Medalia de Argint”, Expoziția de la Berlin;
“Diploma de Onoare”, Expoziția de Trieste;

1878

“Diploma de Onoare” Expoziţia Mondială de la Paris;

1885

“Medalia de Argint“ Expoziţia de la Budapesta;

1970 – 1979

“Diploma de Onoare“ a Târgului Internaţional de la Bucureşti;

Distincții câștigate la Salonul Apelor Minerale “Izvorul Vieții”, organizat de UGIR 1903 (Uniunea Generală a Industriaşilor din România):
1999

“Diploma de Onoare“;
Medalia “Marca de Aur“ pentru cea mai bună apă minerală naturală carbogazoasă din România;

2000

Medalia “Marca de Aur“ pentru apa minerală naturală carbogazoasă;
“Premiul de Excelenţă în Industria Românească“;

2001

Medalia “Marca de Aur“ pentru apa minerală naturală carbogazoasă Borsec;
“Marca de Platină“ pentru tradiţie şi excelenţă în industria românească;

2002

“Premiul pentru Excelenţă în Industria Românească“;
“Marca de Aur“ pentru cea mai bună apă minerală naturală carbogazoasă;
Medalia “Marca de Platină“ pentru cel mai bun produs nou;
“Medalia de Aur” pentru apa minerală naturală plată;
“Medalia de Argint” pentru apa minerală carbogazoasă;

2003

“Marca de Aur” pentru apa minerală naturală carbogazoasă;
“Marca de Aur” pentru designul produselor;
“Marca de Platină” pentru apa minerală naturală plată;
“Marca de Platină” pentru excelenţă şi tradiţie în economie;
“Marca de Platină” pentru excelență în calitate;

2004

“Cea mai bună apă minerală din lume“, Berkeley Springs International Water Tasting Awards, SUA;

2005

“Medalia de Aur Specială“ pentru apa minerală naturală carbogazoasă, Monde Selection, Belgia;
“Medalia de Aur“ pentru apa minerală naturală plată, Monde Selection, Belgia;

2005 – 2019

“Superbrand” cu nivel de awareness excepțional, de peste 90%;
lider în categoria Ape minerale, în toate edițiile Consumer Superbrands;

2006 – 2015

10 titluri consecutive “Trusted Brand”;

2010

Romaqua Group, Furnizor al Casei Regale a României pentru apele minerale naturale;

2010 – 2014

“Cel mai puternic brand românesc“ conform studiilor Unlock Market Research şi revista Biz;

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
si
2019 – 2020

Borsec ocupa primul loc la categoria ape minerale carbogazoase in cadrul studiului “Best Buy” realizat de organizația elveţiană ICERTIAS – International Certification Association – cu sediul la Zürich

Origine. Izvoarele din inima Munților Carpați


„O zonă mai frumoasă și mai interesantă decât zona Borsecului aproape că nici nu se poate imagina. Natura a vrut să amplaseze bunăvoința dumnezeiască într-o grădină fermecată, ca aceasta să devină nu numai utilă, dar și de admirat.”

Orbàn Balàzs, “O Descriere a Ținutului Secuiesc”, 1868.

Izvoarele Borsecului sunt situate în partea de Nord-Est a României, în depresiunea Borsec, judeţul Harghita, în inima Munţilor Carpaţi. Stațiunea balneoclimaterică Borsec se află la o altitudine de 900 m, întinsa pădure de conifere care o înconjoară asigurându-i un microclimat benefic.

Există mai mult de 15 izvoare de apă minerală naturală. Grupul izvoarelor este legat de bazinul pliocen al Borsecului. Depozitele acestui bazin cuprind în fundament roci cristaline epizonale peste care se dispun petice de roci sedimentare (calcare dolomitice, triasice), acoperite de depozite de conglomerate şi gresii, argile şi marne argiloase. Formațiunile cuaternare sunt reprezentate de turbă şi depuneri de travertin. Apele din rocile cristaline au posibilitatea să circule, să se acumuleze şi să se mineralizeze, trecând prin fisurile rocilor cristaline masive de Rebra, ori pe suprafețe de contact litologic. Mineralizarea acestor tipuri de ape depinde de activitatea dinamică a apelor. Prezenţa dioxidului de carbon, hotărâtoare în menţinerea echilibrului chimic între compuşii bicarbonaților de calciu, magneziu, sodiu, este legată de aureola mofetică a lanțului Harghita-Călimani.

Istorie. Borsec, o apă de poveste


Se spune că în anii 1800 îmbutelierea se făcea doar în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru a crește și rămâne legat astfel și conținutul de CO2 al apei minerale.
Monede romane cu chipul lui Constantinus [337-361 AD], găsite în urma săpăturilor arheologice efecturate în trecătoarea de la Tulgheș, 1857

Povestea începe undeva în inima țării, unde, așezate cuminți între munți nu mai înalți de 1.000 de metri, curg fără răgaz izvoare cu sănătate. Multe, limpezi, repezi și prețioase. Ițele istoriei încep a se împleti în timpuri străvechi, pe vremea când romanii își aflaseră liniștea pe meleagurile dacice. Ei trebuie să fi fost printre primii „străini” care s-au bucurat de limpezimea și calitățile apei minerale Borsec. Mărturie stau monedele romane datând din secolul al IV-lea, descoperite de jur împrejurul localității care a dat lumii apa ce îi poartă numele.

Câteva secole mai târziu, izvoarele au fost descoperite de vânători (1429), faima lor fiind răspândită după vindecarea unui cioban mocan din Săliștea Sibiului (începutul secolului al XVI-lea) aflat în transhumanță spre câmpiile Moldovei, mențiuni apărute într-o scriere a lui Meyr Ignacz din 1863.

Potrivit atestărilor documentare, în secolul al XVI-lea apa minerală, turnată cu grijă în butoaie de stejar, lua regulat drumul curții domnești de la Alba Iulia, pentru a fi utilizată ca tratament de către Sigismund Bathory. Principele împărtășește cu suveranii vestului, în special cu casa imperială de la Praga, minunea izvorâtă din pântecul Borsecului, dându-i faima internațională.

Așa se face că la sfârșitul secolul al XVIII-lea localitatea din sânul Ardealului se transformă într-o veritabilă stațiune balneară, cu cabane din lemn în stil venețian, băi publice și o capelă (mențiune făcută de Hanko Vilmos în 1896). Oameni din toate părțile Europei veneau aici în căutarea tămăduirii. Însemnări din 1767 descriu Borsecul ca fiind „locul unde bolnavii disperați din țară și din străinătate se adună pe timpul verii spre vindecare”.

Punctul temporal care marchează începutul istoriei industriale a îmbutelierii apei minerale Borsec este 1803. Anul se leagă de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Uimit și sedus de calitățile sale, acesta își propune să toarne minunea în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi.

Gunther ia în arendă terenul apelor minerale și, împreună cu Anton Zimmethausen, consilier municipal la Viena, care angajează și „un anumit Eisner inginer miner și specialist sticlar” (Monografia Borsecului a lui Szilvassi 1890), încep să comercializeze apa în Imperiul Austro-Ungar. Iată că solul Borsecului nu oferea doar apa curativă, ci și ingredientele necesare fabricării sticlei. Trei ani mai târziu, în 1806, începea îmbutelierea industrială a apei minerale în recipiente făurite din pământul Borsecului.

În anul de debut, trei milioane de litri de apă îmbuteliată și-au găsit rostul în zonele istorice ale României, în Ungaria și pe mesele vienezilor.

Însuși numele ce i-a fost hărăzit oferă indiciul revelator că este vorba despre un loc cu totul special. Borsec este rezultatul contopirii termenilor „borviz” și „szek”, care oglindesc semnificația metaforică Scaunul Apei Minerale. Cu cele peste 15 izvoare de apă pură, cine ar putea spune, fără a cădea în derâdere, că Borsec a primit gratuit denumirea de tărâm al apelor minerale naturale?

La Expoziția Mondială de la Viena din 1873, apa Borsec se înnobilează cu cel mai de seamă titlu Regina Apelor Minerale acordat de însuși împăratul Franz Josef. Este un semn de recunoaștere suverană cu care va defila, pe merit, de aici înainte.

Îmbutelierea apei minerale naturale Borsec a fost efectuată de-a lungul timpului de mai mulţi întreprinzători:

1806 – 1832

Zimmethausen/Gunther Association

1832 – 1916

Diferiți proprietari

1916 – 1918

A stagnat din cauza Primului Război Mondial

1918 – 1943

Intreprinderea „Izvorul Apei Naturale Borsec”, activitatea fiind apoi preluată de Banca Crissoveloni din București

1943 – 1945

A stagnat din cauza celui de-al Doilea Război Mondial

1945 – 1948

Activitatea de îmbuteliere a fost preluată de o serie de antreprenori până la naționalizare (1948)

În 1952 ia fiinţă Apemin – societate specializată în exploatarea apelor minerale, deținută de stat. A fost o perioadă de investiţii majore în vederea modernizării, etapizată în două perioade relevante:

1952 – 1956

S-au pus bazele unei noi hale de îmbuteliere şi s-a efectuat conectarea fabricii de localitatea Topliţa cu o cale ferată îngustă, prin construirea unui viaduct, simbol al oraşului şi în zilele noastre.

1977 – 1989

S-a continuat cu dezvoltarea a încă două hale de producţie în Borsec, precum şi a unui transcontainer în Topliţa, ce a permis livrarea cu rapiditate a apei minerale naturale atât pe piața internă, cât şi pe cea internaţională.

Cererile de export s-au majorat an după an, numărul consumatorilor străini a crescut şi s-au câştigat noi piețe pentru Borsec. Astfel, apa Borsec era exportată în următoarele țări: Israel – 1,4 milioane de sticle pe an, Germania – 1,2 milioane de sticle pe an, Italia – 1,1 milioane de sticle anual, Ungaria – 950.000 de sticle pe an, Arabia Saudită – 850.000 de sticle, în vreme ce cantităţi mai mici ajungeau în Elveţia, Spania, Cipru sau Polonia.

Pe plan național, anii 1950 – 1990 au însemnat afirmarea deplină a Borsecului ca apă minerală preferată a românilor, notorietatea și prestigiul său crescând an de an. Anul 1998 a marcat reîntoarcerea la firul istoriei şi la normalitate, activitatea de îmbuteliere de la Borsec redevenind, după o jumătate de secol, o afacere privată.

Investițiile realizate de Romaqua Group Borsec în ultimele două decenii depășesc 220 milioane euro, fiind implementate tehnologii și echipamente de vârf la nivel mondial, ce asigură obținerea unui produs la cel mai înalt standard calitativ.

O nouă imagine de brand a fost creată, reflectând atât bogata moștenire de tradiție și prestigiu, cât și vitalitatea și energia naturală a izvoarelor de apă minerală naturală Borsec.

Între 1950 și 1990, apa minerală naturală Borsec era exportată în zeci de țări de pe întregul mapamond, identitatea sa vizuală fiind adaptată diverselor piețe.
Apa minerală naturală Borsec în magazinele românești, 1956 - 1995.

Sănătate. Considerată „apă tămăduitoare” încă din sec. al XVII-lea


Calitățile curative ale izvorelor Borsec, studiate încă din 1687 de cercetători, continuă în zilele noastre, certificând numeroasele beneficii asupra metabolismului: diabet, boli cardiovasculare sau afecțiuni inflamatorii.

Apele minerale naturale din Borsec sunt ape bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice, hipotone, neferuginoase, respectiv cu un conținut foarte scăzut de fier. Această diversitate de constituenți chimici naturali conferă apei calități curative deosebite. Au un conținut echilibrat de minerale, un conținut scăzut de fier şi o concentrație ridicată şi stabilă de CO2 natural. Toate aceste caracteristici poziționează apa Borsec ca fiind una dintre cele mai bune ape minerale naturale.

Viena, sec XVII: primele cercetări științifice


Apele din Borsec sunt cunoscute ca fiind tămăduitoare din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Și de atunci li s-a dus vestea prin lume și care mai de care s-au înghesuit să le premieze. Încă din 1687 apar în cărțile Vienei, prezentate lumii de cercetările lui Marco della Fratta. Cercetări ale efectelor terapeutice s-au realizat în 1773, când profesorul Krantz Heinrich, din însărcinarea margrafului Austriei, a studiat și evidențiat calitățile izvoarelor Principal și Lobogó.

În 1774, L. Wagner publică un studiu privind apele minerale din Borsec, în revista „Academische Dissertat”. În 1825, dr. Schneit Dániel scrie lucrarea „Izvoarele minerale ale Borsecului”. În 1863 J. Meyr, iar în 1873 dr. Neustadter au analizat efectele îmbăierii cu apă Borsec și au început construirea unor băi curative, cunoscute sub denumirile de „Lobogó”, „Lázár”, „O si Uj-Sáros”. În 1893, în jurnalul „Siebenburgische Quartalschrieft”, sunt enumerate noi afecțiuni ce puteau fi vindecate cu ape minerale de Borsec.

Compoziția chimică a izvoarelor Borsec conform analizelor realizate la 1890 de chimistul și balneologul Dr. Hanko Vilmos in monografia „Borszek, în descriere și în chipuri”.

2006: Studiul Institutului pentru Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”N. C. Paulescu”


Conform studiului ştiințific realizat în anul 2006 de Institutul pentru Diabet, Nutriție și Boli Metabolice N.C. Paulescu privind „Influența consumului de apă minerală Borsec plată și carbogazoasă asupra metabolismului glucidic și stresului oxidativ la persoanele cu şi fără diabet zaharat” s-au demonstrat o serie de proprietăți extrem de valoroase, între care şi faptul că influența consumului de apă Borsec asupra metabolismului glucidic este pozitivă prin creșterea insulinemiei pe termen scurt dar şi pe termen mediu, statusul antioxidant total reflectat de valorile TAS fiind influențat pozitiv.

Independent de tipul de apă minerală Borsec consumat (plată sau carbogazoasă) sau de durata consumului, s-a constatat un efect diuretic cu scăderea concentraţiei de sodiu şi potasiu urinar cu rol antilitiazic. Consumul de apă minerală natural carbogazoasă Borsec are un efect pozitiv, în proporţie de 90%, privind manifestările digestive din cadrul neuropatiei diabetice. Pe termen scurt s-a observat o creştere semnificativă a amplitudinii fluxului sanguin periferic, efect apreciat prin pletismografie, în special după apa minerală Borsec carbogazoasă. La pacienţii obezi incluşi în loturile de studiu s-a constatat că un consum fracţionat de apa Borsec (300 ml de 5 ori pe zi) a contribuit semnificativ la scăderea în greutate prin inhibarea apetitului.

2012: Studiul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie


În anul 2012, s-a efectuat un studiu la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, care a avut ca obiectiv principal identificarea și evidențierea beneficiilor asupra pacienților cu sindrom metabolic, prin consumul de apă minerală carbogazoasă Borsec, ca o soluție complementară, adjuvantă la mijloacele de vindecare existente. Studiul a fost realizat pe 45 de persoane, ale căror date şi caracteristici au fost supuse analizei statistice timp de 4 săptămâni. În acest interval, subiecții au ingerat, zilnic, timp de o lună, câte 2 litri de apă minerală carbogazoasă Borsec, în comparație cu subiecți care au consumat apă de la robinet.

Concluziile studiului

Tendința importantă de scădere a glicemiei, colesterolului total şi LDL colesterolului.

Tendința de scădere a nivelului seric al acidului uric.

CO2 din apa natural carbogazoasă creşte sensibilitatea la insulină. Acest efect pare direct proporţional cu gradul de mineralizare a apei.

Şi alți markeri ai inflamației au fost influențați, în sensul scăderii lor, la nivelul proteinei C-reactive, MCP-1, TNF-beta, interleukinei 6, toți aceştia jucând rol important în procesele inflamatorii şi în formarea plăcii de aterom.

Toate aceste modificări benefice pot însemna risc semnificativ scăzut de boală cardiovasculară, diabet și afecțiuni inflamatorii. Așadar, veștile sunt foarte bune, apa minerală carbogazoasă Borsec prezintă interes în scăderea riscului cardiovascular la pacienții cu sindrom metabolic. Ingestia acestei ape de către subiecți hipertensivi, diabetici, dislipidemici și cu obezitate de tip abdominal poate duce la scăderea glucozei serice, creșterea sensibilității la insulină, scăderea nivelului seric de colesterol total și LDL colesterol, precum și al acidului uric. Efectul de protejare a vaselor de sange și cel antiinflamator sunt demonstrate de scăderea nivelului markerilor sindromului proinflamator.