Adunare Generală: înființare sucursală TipoPrint

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, C.U.I. RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, pe data de 11.10.2016, ora 11.00 cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea inființării unei noi sucursale, cu denumirea ROMAQUA GROUP SA BORSEC SUCURSALA TIPOPRINT BUCURESTI, cu sediul in Bulevardul Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, avand obiect principal de activitate: 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
  2. Desemnarea imputernicitului sucursalei si mandatarea acestuia in vederea inregistrarii sucursalei si autorizarii activitatii acesteia la ORC Bucuresti.
  3. Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii ROMAQUA GROUP SA cu urmatoarele activitati:

1820 Reproducerea inregistrarilor.

2562 Operatiuni de mecanica generala.


Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 12.09.2016.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 12.10.2016, la ora 09.00, la sediul din Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita si cu aceeasi ordine de zi. 

Publicat la data: 08 Septembrie 2016.