Adunare Generală: diverse

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J 19/297/2008, C.U.I. RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, pe data de 19.09.2016, ora 10.00 cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea vanzarii terenului apartinand ROMAQUA GROUP SA, situat in Bucuresti, strada Cultul Patriei nr. 9 si 9A, sector 3.
  2. Diverse.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 15.08.2016. In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 20.09.2016, la aceeasi ora, la sediul din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi nr. 52, sector 1 si cu aceeasi ordine de zi.

Publicat la data: 10 August 2016